HDMI SWİTCH HUB

Hytech HY-HDEX60 HDMI CAT6 60m Uzatıcı
Hytech HY-HDR40 HDMI To HDMI 40m Repeater
Hytech HY-HSP10 HDMI 1 IN 2 OUT Splitter
S-Link HD-722P 2Li HDMI Çoklayıcı
S-Link HVC11 HDMI to VGA 1m Çevirici
S-Link SL-HDEX120M RJ45 to HDMI H.264-HDMI 120M Uzatıcı
S-Link SL-HDEX150M RJ45 to HDMI H.264-HDMI 150M Uzatıcı
S-Link SL-HDEX200M RJ45 to HDMI H.264-HDMI 200M Uzatıcı
S-Link SL-HDEX2KM FIBERIC to HDMI 2KM Uzatıcı
S-Link SL-HDEX60 IR+RS232+2HDMI OUT HDMI 60M Uzatıcı
S-Link SL-HDEX700M COAXIAL to HDMI HDMI 700M Uzatıcı
S-Link SL-HDWEX300M Kablosuz 5.8Hz HDMI 300M Uzatıcı
S-Link SL-HEX130 HDMI Uzatıcı CAT6 H.264 150m Transmitter
S-Link SL-HEX135 HDMI Uzatıcı CAT6 H.264 150m Receiver
S-Link SL-HEX60 HDMI CAT6 60m Uzatıcı
S-Link SL-HR50 HDMI 45m Uzatıcı Adaptör
S-Link SL-HRC2 HDMI TO AV 1080P Mini Model Dönüştürücü
S-Link SL-HSD10 HDMI TO SDI Dönüştürücü
S-Link SL-HSDH15 SDI TO SDI + HDMI Dönüştürücü
S-Link SL-HSW33 HDMI 3Lü Switch
2017 © SEGMENT . Tüm Hakları Saklıdır